Over SMC

Op vrijdag 6 november 2020 start AIR met dé Rotterdamse werkplaats en denkruimte van het stadmaken. Als gevolg van COVID-19 vindt het congres dit jaar niet plaats op één dag of één centrale locatie, maar verspreid over een langere periode en vele plekken in Rotterdam. Een Stadmakerscongres, waarbij specifieke thema’s en opgaven gekoppeld worden aan concrete initiatieven, buurten en gebieden.

Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit specifieke deskundigheid, nieuwsgierigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling. Vanuit die overtuiging werkt AIR opnieuw met vele partners en initiatiefnemers aan een breed en gevarieerd programma voor het zevende Stadmakerscongres.

AIR initieert en coördineert het programma. Het congres wordt gedragen door Van der Leeuwkring, gemeente Rotterdam en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het programma wordt van energie voorzien door vele programmapartners.

Houd de nieuwsbrief en de website van AIR in de gaten om op de hoogte te blijven van de programmering van AIR.

Partners

Gemeente Rotterdam

Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad. Met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Gemeente Rotterdam start en begeleidt ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam.

Daarbij zijn zij zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur houden zij Rotterdam bereikbaar. Door regels te handhaven zorgt de gemeente dat Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met hun vastgoed huisvesten zij belangrijke publieke diensten en voorzieningen. Stadsontwikkeling geeft -samen met private en publieke partners- vorm aan de stad en houdt de stad in vorm.

Van der Leeuwkring

Sinds 2005 werkt de Van der Leeuwkring aan de verbetering van de stad Rotterdam. Dit doen zij door Rotterdamse initiatieven te ondersteunen, het debat over de ruimtelijke kwaliteit van de stad ook onder opdrachtgevers te entameren en verbinding te leggen tussen praktijk en beleid. De kring staat voor de voortdurende zoektocht naar het private initiatief met publieke waarde voor de stad.

Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) is initiatiefnemer van de Van der Leeuwkring. De Van der Leeuwkring initieerde samen met AIR het Rotterdamse Stadmakerscongres, reikt jaarlijks de Van der Leeuwprijs uit en nodigt jaarlijks een internationale gast – Guest urban Critic – uit die Rotterdam internationaal positioneert.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.

Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Colofon

Meer informatie:

Ontdek meer op de website van AIR

Vormgeving door Studio de Ronners
Web development door Twee Agency

Bekijk de privacyverklaring over de manier waarop AIR omgaat met bedrijfs- en persoonsgegevens

© Copyright – AIR Rotterdam 2020