Over SMC

Op vrijdag 15 november 2024 organiseert AIR voor de 10e keer dé Rotterdamse werkplaats van het stadmaken: het Stadmakerscongres 2024. Dit keer landen we in Theater Zuidplein.

 

Op het Stadmakerscongres worden specifieke thema’s en opgaven gekoppeld aan concrete initiatieven, buurten en gebieden. Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit specifieke deskundigheid, nieuwsgierigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling. Vanuit deze overtuiging werkt AIR met vele partners en initiatiefnemers aan een breed en gevarieerd programma voor het Stadmakerscongres.

AIR initieert en coördineert het programma, waarbij het congres wordt gedragen door Van der Leeuwkring, gemeente Rotterdam en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Vele programmapartners voorzien het Stadmakerscongres van energie.

Meld je aan voor de nieuwsbrief of houd deze website in de gaten om op de hoogte te blijven van alle updates en programmering van deze aankomende editie!

Partners

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad. Met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Zij start en begeleidt ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam.

Daarbij zijn zij zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur houden zij Rotterdam bereikbaar. Door regels te handhaven zorgt de gemeente dat Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met hun vastgoed huisvesten zij belangrijke publieke diensten en voorzieningen.

Van der Leeuwkring

Sinds 2005 werkt de Van der Leeuwkring aan de verbetering van de stad Rotterdam. Dit doen zij door Rotterdamse initiatieven te ondersteunen, het debat over de ruimtelijke kwaliteit van de stad ook onder opdrachtgevers te entameren en verbinding te leggen tussen praktijk en beleid. De kring staat voor de voortdurende zoektocht naar het private initiatief met publieke waarde voor de stad.

AIR, Architectuur Instituut Rotterdam is initiatiefnemer van de Van der Leeuwkring. De Van der Leeuwkring initieerde samen met AIR het Rotterdamse Stadmakerscongres, reikt jaarlijks de Van der Leeuwprijs uit en nodigt jaarlijks een internationale gast – Guest urban Critic – uit die Rotterdam internationaal positioneert.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.

Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Colofon

Meer informatie:

Ontdek meer op de website van AIR

Vormgeving door Studio de Ronners
Web development door Twee

Bekijk de privacyverklaring over de manier waarop AIR omgaat met bedrijfs- en persoonsgegevens

© Copyright – AIR Rotterdam 2024