Colofon

Het Stadmakerscongres is een initiatief van Architectuur Instituut Rotterdam (AIR). AIR daagt uit tot het professionele en publieke gesprek over de architectuur, stedenbouw en stadsontwikkeling van Rotterdam. AIR werkt, door middel van publieke programmering, aan een vitaal architectuurklimaat en nieuwe perspectieven op veerkrachtige woonmilieus.

Meer informatie:

Ontdek meer op de website van AIR

Vormgeving door Studio de Ronners

Web development door Twee Agency

Bekijk de privacyverklaring over de manier waarop AIR omgaat met bedrijfs- en persoonsgegevens

© Copyright – AIR Rotterdam 2021