Terugkijken: Afsluiting SMC20

Vanuit Theater Zuidplein blikt AIR terug op het Stadmakerscongres 2020 dat vanaf 6 november gedurende drie maanden werd georganiseerd in samenwerking met de Van der Leeuwkring, Stadsontwikkeling en vele initiatiefnemers. Een uitzonderlijke editie die bijna 50 activiteiten, ruim 1300 online deelnemers en zo’n 19.000 kijkers telde. We missen het contact, maar vieren de behoefte en inzet van vele stadmakers om met elkaar – ook online – de brug te slaan tussen denken en doen.

Kijk hier de afsluiting terug

We blikken met verschillende betrokkenen terug op wat is opgehaald en kijken vooruit naar hoe Rotterdam daar mee verder kan. Over de waarde van ontmoeting en de ademruimte van de stad in relatie tot de groei en de transities naar een duurzame toekomst. Want juist wanneer de druk op de ruimte en de betaalbaarheid van de stad toeneemt, is een goede samenwerking tussen overheid, markt en burgerschap van belang.

 

Op zoek naar ademruimte
Hoe maakt Rotterdam ruimte voor ontmoeting, beweging en de goede groei van Rotterdam? We staan stil bij nieuwe initiatieven en plekken van betekenis die de kansen en de opgaven voor de publieke ruimte van de stad weerspiegelen.
In gesprek met: Emmelien Matthijsse over het nieuwe Theater Zuidplein in het hart van Zuid, Bart Schrijnen over zijn initiatief Kralingen aan de MaasBernadette Janssen (BVR) over de Ruit van Rotterdam en Hermineke van Bockxmeer (concerndirecteur Stadsontwikkeling) over de samenhangende investeringen van Rotterdam in de publieke ruimte van de stad.

Ruimte in de stad
Rotterdam wil goed en slim groeien. Waar vinden we de ruimte om te wonen, te werken en te verblijven in een compacte stad? Over de waarde van nabijheid, de toegankelijkheid van de stad en de bijdrage van het ontwerp in het vinden van gezamenlijke kansen en oplossingen voor de groei van Rotterdam. We spreken hier met wethouder Bas Kurvers (Bouwen, Wonen, Energietransitie gebouwde omgeving) over de actuele opgaven en kansen voor de stad, zijn persoonlijke terugblik op het SMC en de verbinding tussen de informele en formele kanten van stadsontwikkeling.
Verder gaan we in gesprek met Christiaan Cooiman (Van der Leeuwkring / Werkplaats Europan 15), Mattijs van Ruijven (hoofd stedenbouw, stadsontwikkeling), Marleen ten Vergert (programmamanager Veerkrachtig BoTu 2028) en Cor Geluk (CULD).

Ruimte voor verandering
Over klimaat adaptatie, energietransitie, mobiliteitstransitie en een circulaire stad. Rotterdam kent een veelheid aan initiatieven, er is energie in de stad voelbaar. Hoe telt dit op tot een energieke transitie naar een duurzame en gezonde toekomst? En welke ruimtelijke verbanden, impact en kwaliteiten kan of moet Rotterdam vanuit deze veranderingen organiseren voor de toekomst?
In gesprek met: Emiel Arends Rotterdams Weerwoord / Stadsontwikkeling ), Sabine Biesheuvel (BlueCity), Jelte Boeijenga (Energie van Rotterdam), Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool) en Beitske Boonstra (Becoming Planner / Erasmus Universiteit).