Open Oproep ‘Poort van Noord’ gelanceerd

Beeld: Ossip van Duivenbode

Om de Rotte verder op de kaart te zetten bij bewoners, ondernemers, overheden en andere organisaties, schrijft stichting Plezierrivier de Rotte, in samenwerking met AIR, de partners Van der Leeuwkring en gemeente Rotterdam een Open Oproep uit voor de Poort van Noord, de plek waar de Rotte onder de Ring door stroomt. Maandag 16 november om 12:00 uur is de open oproep gelanceerd. Ideeën kunnen tot 1 februari 2021 ingediend worden.

 

De Poort van Noord is ter hoogte van de kruising van de Rotte met de A20/spoorlijn. Het is een plek waar je aan de ene kant de stad Rotterdam beleeft en aan de andere kant het groene landschapspark De Rotte. De Poort van Noord is ook een plek waar het infra-landschap van snelweg en spoor de Rotte als verbinding van stad en ommeland ondergeschikt en onaantrekkelijk maakt.

Sleutelplek
In het Ontwikkelplan ‘De Rotte Beweegt Je’ van Stichting Plezierrivier de Rotte is de Poort van Noord benoemd als sleutelplek. Een locatie waar het beleefbaar maken van de mooie verhalen van de Rotte goed kan bijdragen aan de samenhang van het gebied en het aantrekkelijker maken ervan. Een plek bedoeld als ‘anker’ voor de continue beleving van de Rotte; je wordt hier op vanzelfsprekende wijze bewust gemaakt van het verhaal van de Rotte. De Poort van Noord is nog niet zo’n plek. Ewoud Dekker, Stichting Plezierrivier de Rotte: “Het creëren van een waardevolle Poort van Noord begint volgens ons met de agendering en activering ervan. De open oproep die wij vandaag lanceren is één van onze wegen om de Poort van Noord te agenderen, bij bewoners, ondernemers, overheden en andere organisaties.”

Poort van Noord vanaf het water

Open Oproep Poort van Noord
Het winnende idee van deze oproep moet de Poort van Noord agenderen en activeren, gebruik ontlokken en een bijdrage leveren aan het programmeren van deze plek. Als voorbode van een nieuwe waardevolle sleutelplek langs de Rotte. Met het idee wordt de Poort van Noord, net als eerder de Rotte als geheel, letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet. De kernwaarden identiteit, inclusief & verbinden, landschap & duurzaamheid staan centraal. Het idee moet realiseerbaar zijn binnen een budget van circa €5.000 exclusief btw.

De opzet
De open oproep ‘Poort van Noord’ is een openbare open oproep en bestaat uit twee rondes: het indienen van een idee en de uitwerking van de winnende ideeën. Voor de winnaar(s) van de eerste ronde is €2.500 beschikbaar om hun idee verder uit te werken en te presenteren op de Rotteconferentie in juni 2021. Voor het uiteindelijk winnende idee is €5.000 beschikbaar om het idee te realiseren.

Poort van Noord vanaf het water

Iedereen kan meedoen
Iedereen kan een idee indienen. Individueel of in teamverband en vanuit professionele en/of persoonlijke betrokkenheid. Deelname is kosteloos. Ewoud Dekker: “We zijn juist op zoek naar verschillende ideeën. Vandaar dat we hopen dat er ideeën vanuit diverse hoeken worden ingediend. In de eerste ronde is ruimte voor meerdere winnaars, dus doe vooral mee en dien jouw idee in!”.
Bekijk de open oproep Poort van Noord hier.