Terugkijken: Opening SMC20

Opening SMC20

Het Stadmakerscongres startte op vrijdag 6 november met een online talkshow, live vanuit het HAKA-gebouw in Rotterdam. Gesprekken met betrokken stadmakers en videoportretten van plekken schetsten een beeld van een open stad die volop in beweging is in een uitzonderlijk jaar.  

Het belang van ontmoetingsruimte voor de stad werd geïllustreerd door de verhalen vanuit het Hart van Zuid, Katendrecht en Bospolder-Tussendijken. Plekken waar tijdens het SMC de komende weken middels podcasts, tours en werksessies aandacht voor is. Terwijl Rotterdam met optimisme en overtuiging investeert, onder andere in de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek en de ontwikkeling van de CultuurCampus op Zuid, wees Kirsten van den Berg bij de start van het programma ook op de kwetsbaarheid van inclusieve ontmoetingsplekken zoals Bureau Eendracht, thuisbasis van de Heilige Boontjes.

Mattijs van Ruijven, hoofd stedenbouw van de gemeente Rotterdam, schetste in zijn presentatie de lijnen waarlangs de groei van de stad vorm krijgt. De urgentie zoekt Van Ruijven in het complexe samenspel van opgaven die nu tegelijk spelen in de stad. Hij pleitte voor stadmaken dat boven het eigen initiatief uitstijgt en voor samenspel op het nieuw van gebieden en de stad als geheel. Een opgave die dit SMC onder meer wordt verkend in een reeks workshops rond de vorming van de Omgevingsvisie en over gebiedsontwikkelingen op verschillende plekken in de stad.

Wethouder Kurvers wees, ook vanuit de actualiteit, op de betekenis van nabijheid als kernkwaliteit van de compacte stad. De waarde van groen, water, stedelijke functies en andere mensen bewijst zich meer dan ooit. De stad zet er met de investering in zeven stadsprojecten op in om dit ook opnieuw te versterken. Kurvers wees ook op de kans die dit Stadmakerscongres biedt om met aandacht en tijd op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en samenwerkingen. Daarbij pleitte hij voor een breed gesprek op de plekken en met de mensen waarom het gaat, zoals in het Hart van Ijsselmonde, een van de getoonde plekken tijdens deze opening.