Open Oproep 2022

Foto: winnaars, Stichting Plezierrivier de Rotte

De inzendtermijn voor deze Open Oproep is gesloten. Op 28 oktober zullen we de shortlist met genomineerden bekendmaken.

Maak jij het verschil voor de stad? Voor de Open Oproep in het kader van de Van der Leeuwprijs zijn we op zoek naar private initiatieven die ondernomen worden door individuen, collectieven, stichtingen of bedrijven met een maatschappelijke meerwaarde voor de stad. De winnaar wordt bekend gemaakt op het Stadmakerscongres 2022, dat op 4 november plaatsvindt in Theater Zuidplein.

Over de Van der Leeuwprijs

De Van der Leeuwprijs wordt sinds 2009 jaarlijks uitgereikt door de Van der Leeuwkring, een betrokken groep Rotterdamse opdrachtgevers die vanaf de oprichting in 2005 werkt aan de verbetering van de stad Rotterdam. Met de Van der Leeuwprijs wil de kring Rotterdamse initiatieven ondersteunen en inbedden in het bredere debat over de ruimtelijke kwaliteit van de stad.

De Van der Leeuwprijs creëert voor de kring een gezamenlijk moment om te reflecteren op wat er speelt in de stad en welke plekken of onderwerpen daar een belangrijke rol in spelen. De winnaars verstevigen met het geldbedrag van de prijs hun positie in de stad en krijgen exposure.

Nieuwe opzet
Met deze twaalfde editie wordt de opzet van de Van der Leeuwprijs vernieuwd. Genomineerden worden niet meer door de Van der Leeuwkring en sparringpartners voorgedragen, maar middels deze Open Oproep is het voor iedereen mogelijk om een (eigen) initiatief voor te dragen. Meedingen naar de prijs wordt zo toegankelijker en komen er mogelijk nieuwe en andersoortige initiatieven aan het licht.

Eerdere winnaars waren onder andere Stichting Plezierrivier de Rotte, stadmaker Marco Stout als pionier in het Hoogkwartier, Hockey Club Feyenoord en de herontwikkeling van de Nieuwe Binnenweg. Na elf edities heeft de prijs zich bewezen als een waardevol format.

De inzendtermijn voor deze Open Oproep is gesloten. 

Voorbeelden

 

Robbert de Vrieze (winnaar 2018)

Maatschappelijk ontwerper, architect en stadmaker Robbert de Vrieze heeft met zijn tomeloze inzet voor diverse stadslabs en het stadmaken veranderingen in Rotterdam in gang gezet met zijn bureau en netwerk Transformers.

 

 

Stichting Plezierrivier (winnaar 2019)

De stichting verbindt ondernemers, culturele organisaties, gemeentes en anderen organisaties en neemt het voortouw in het opzetten en faciliteren van initiatieven langs en op de Rotte. Het team, bestaande uit vrijwilligers Carol Hol, Ewoud Dekker, Erik Rovekamp, Damo Holt, Marja de Bruyn, Mariëlle van den Berge, draagt voorbij hun eigen belang bij aan een betere stad en regio met de Rotte als verbindend ecologisch en recreatief netwerk.

 

Veerpont Zuid (genomineerd 2017)

Met het initiatief van Stedelinks010 tot een pontje tussen Charlois en Katendrecht is het mogelijk te spreken van een ‘rondje Maashaven’. Initiatiefnemer Kamiel Verschuren realiseerde bovendien – samen met Vitibuck Architects – het Paviljoen aan de Maashaven en zet daarmee een wezenlijke (mentale) stap in het verbinden van ‘Charlois aan het Water’.

 

De Urbanisten – Waterplein/Benthemplein (genomineerd 2015)

De Urbanisten blijken een jaar na oplevering van het Waterplein bij het Grafisch Lyceum mét de gebruikers een plek te hebben ontwikkeld die op ook voor hen onvermoede manieren kan worden herkend en toegeëigend. En met iedere hoosbui agendeert het plein opnieuw de urgentie van de wateropgave.

 

Rotterdamse schoolbestuurders en de Gemeente Rotterdam (genomineerd 2018)

De samenwerking tussen Rotterdamse schoolbestuurders en de Gemeente Rotterdam ten behoeve van een hoogwaardig, divers en toekomstbestendig onderwijs op Zuid geldt als een voorbeeld stellend verband tussen publieke en private partijen. Als vertegenwoordiging van deze samenwerking waren Marc Otto (LMC), Henk Post (CVO), Huub van Blijswijk (Stichting Boor) en ook Josine Meurs en haar collega Iris Dudok namens de gemeente Rotterdam genomineerd.

Bekijk hier het overzicht van eerdere prijswinnaars.

 

Spelregels

Voorwaarden deelname
Vóórdat je deelneemt aan deze Open Oproep, raden we je aan de achtergrondinformatie, richtlijnen en verzendinstructies door te lezen in onderstaande PDF.

DOWNLOAD PDF

 

 • Deelname aan de Open Oproep voor de Van der Leeuwprijs staat open voor eenieder, met uitzondering van juryleden en leden van het uitvoerende comité, inclusief de professionele organisaties waar zij bij betrokken zijn, alsook degenen die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij de voorbereiding van deze Open Oproep.
 • Deelname aan deze Open Oproep is kosteloos.
 • Deelnemers mogen slechts eenmaal inzenden, hetzij individueel, hetzij in teamverband.
 • Van deelnemers wordt geacht dat zij op de hoogte zijn van de spelregels en akkoord gaan met de inhoud.

Inzenden
Met deze Open Oproep is de Van der Leeuwkring op zoek naar private initiatieven, personen of organisaties die een meerwaarde hebben voor de publieke ruimte en de ontwikkeling van de stad Rotterdam. Herken jij daarin jouw initiatief of ken jij initiatieven en personen die in dit profiel passen? Stuur dan het volgende:

 • Een motivatie (max. 1 A4), waarin wordt toegelicht waarom het betreffende initiatief of de betreffende persoon/personen genomineerd moeten worden en de Van der Leeuwprijs zou moeten winnen. Bij voorkeur in het Nederlands maar in het Engels mag ook.
 • Een portfolio met één of meerdere referenties van huidig en/of eerder werk in tekst en beeld maar verder vrij in te vullen (max. 5 A4).

Jurering
Als de inzendperiode gesloten is, worden alle inzendingen geanalyseerd en in kaart gebracht. Vervolgens beoordelen Van der Leeuwkringleden onder begeleiding van AIR alle inzendingen en wordt er een shortlist van initiatieven samengesteld (3-5 initiatieven). De leden gaan op bezoek bij alle initiatieven op de shortlist, waarna een winnaar wordt gekozen. De reflectie op deze selectieprocedure wordt opgetekend door een externe auteur en verwerkt in een essay dat online wordt gepubliceerd op de Van der Leeuwkring website.

Uitschrijver
Stichting AIR Rotterdam is initiatiefnemer van deze Open Oproep, namens de Van der Leeuwkring. Stichting AIR Rotterdam en de Van der Leeuwkring zijn gezamenlijk de uitschrijver.

AIR, Architectuur Instituut Rotterdam
AIR organiseert het publieke en professionele debat over de stad en zijn ruimtelijke verschijningsvorm. Dit doet AIR door actuele kwesties en verder weg liggende opgaven in publieke discussie te brengen en te verkennen. Het motto van AIR is dan ook: iedereen maakt de stad! Dit bewerkstelligt AIR door het organiseren van debat- en lezingenreeksen, workshops, expertmeetings en publieksdagen. Daarnaast adviseert AIR de gemeente Rotterdam over het lokale architectuurbeleid en de uitvoering daarvan. AIR is onder meer initiatiefnemer van het Stadmakerscongres, de Rotterdam Architectuur Maand en organiseert jaarlijks de Rotterdam Architectuurprijs. Meer over AIR vind je op www.airrotterdam.eu.

Van der Leeuwkring
De Van der Leeuwkring bestaat uit Rotterdamse opdrachtgevers voor architectuur en gebiedsontwikkelingen in Rotterdam. De deelnemers van de Van der Leeuwkring zijn op persoonlijke titel verenigd en delen daarmee hun betrokkenheid op een gedeelde publieke ruimte, het private en publieke ondernemerschap en de ruimtelijke kwaliteit van de stad Rotterdam.

AIR is initiatiefnemer van de Van der Leeuwkring. De Van der Leeuwkring initieerde samen met AIR het Rotterdamse Stadmakerscongres. Jaarlijks wordt daar de Van der Leeuwprijs uitgereikt en het debat over de ruimtelijke kwaliteit van de stad gevoerd. Ook wordt jaarlijks een internationale gast – Guest Urban Critic – uitgenodigd die het lokale Rotterdamse debat internationaal positioneert.

Tijdlijn

 • 01-09-2022 – Lancering Open Oproep en startdatum inzenden
 • 30-09-2022 – Einddatum inzenden
 • 28-10-2022 – Bekendmaking genomineerden op de shortlist
 • 04-11-2022 – Bekendmaking winnaar tijdens het Stadmakerscongres 2022
 • Juni 2023   – Werksessie tijdens de Rotterdam Architectuur Maand

Uiterlijk 28 oktober 2022 worden de geselecteerde initiatieven bekend gemaakt op deze website. De deelnemers krijgen tevens persoonlijk bericht.

Contact

Inzenden kan tot en met 30 september 2022. De inzender ontvangt na het indienen een digitale ontvangstbevestiging per mail. Als deze binnen 24 uur niet is ontvangen graag contact opnemen via a.romar@airrotterdam.eu.

De inzendtermijn voor deze Open Oproep is gesloten.