Bekijk online het programma van 14 februari tot en met 18 februari via het YouTube kanaal van AIR of de SMC website.

Zo wil ik wonen

Foto: Frank Hanswijk, Tuin van Noord (WDJ Architecten) voor de Rotterdam Architectuurprijs 2021

Rotterdam staat voor een enorme woonopgave. De toenemende vraag naar woningen, in én rondom de Rotterdamse binnenstad, vraagt om nieuwe oplossingen. In het programma Zo wil ik wonen onderzoeken we in twee gespreksrondes hoe er gewerkt wordt aan nieuwe woontypologieën, samenlevingsvormen en vitale wijken.

Hoe kunnen we meer woningen kwijt op hetzelfde oppervlak en tegelijkertijd tegemoetkomen aan stijgende huurprijzen en segregatie, een alternatief bieden voor hoogbouw en daarin samen optrekken met bewoners? Nu de woonvoorraad in hoog tempo wordt aangevuld, verkleint de ruimte om te experimenteren. Tegelijkertijd werken verschillende ontwerpers, ontwikkelaars en onderzoekers aan alternatieve vormen van woningbouw, op het gebied van ontwerp, woonvormen en samenleven in de wijk. In deze sessie onderzoeken we aan de hand van inspirerende voorbeelden naar nieuwe perspectieven.

Koos Kok (Bureau Massa) vertelt iets over het CPO-project Overmaas en ontkracht enkele hardnekkige vooroordelen rondom CPO’s. Hannan Mataich (Woonstad Rotterdam) was betrokken bij de renovatie van een rij sociale huurwoningen op Katendrecht, en Dolf Aarssen (AM) vertelt iets over zijn rol als ontwikkelaar van de Toren van Babel, de woontoren voor gezinnen in het Lloydkwartier. In de tweede gespreksronde, waarin we de ontwikkelingen op wijkniveau bespreken, deelt Melle Smets (Huis van de Toekomst) zijn ervaringen rondom een lokaal energiehub in de wijk Bospolder-Tussendijken, vertelt Endry van Velzen (De Nijl Architecten) iets over Stadsvernieuwing 2.0 en hoe dit vorm krijgt in Carnisse en legt Ruth Höppner (Veldacademie) het onderzoek naar waarde van maatschappij vastgoed uit. Nazanin Hedayati licht tenslotte nog de open oproep Anders Werken aan Wonen van het Stimuleringsfonds toe. Het gesprek staat onder leiding van Dore van Duivenbode.