Het programma voor het Stadmakerscongres stel je zelf samen. Download de app en markeer je favorieten!

Zeggenschap van bewoners

Foto: Kim Butter

In deze werktafelsessie ga je onder leiding van ruimtemaker Frans Soeterbroek op onderzoek in de wereld van zeggenschap.

 

Woorden als zeggenschap, inspraak en participatie zijn niet van de lucht. Bewonersgroepen, huurders en skaters willen meepraten over hun leefomgeving maar worden niet altijd voldoende gehoord. Dat is ook de conclusie van de tussenevaluatie van NPRZ: medezeggenschap is onvoldoende georganiseerd. Welk gereedschap hebben burgers voor handen? En als zeggenschap is georganiseerd, in hoeverre zijn ambtelijke organisaties en corporaties dan in staat om ook binnen het gevoerde beleid daar ruimte voor te maken?

In dit programma, dat deel uitmaakt van het Stadslab ‘Zeggenschap van bewoners’ dat AIR en Recht op de Stad samen organiseren, gaan we onder leiding van Frans Soeterbroek op onderzoek in de wereld van zeggenschap. We nemen een kijkje in de toolbox van betrokkenen en gaan dieper in op enkele praktijkvoorbeelden zoals Recreatieoord Hoek van Holland, stadsvernieuwing 2.0 in Carnisse en het Museumpark.

Over ateliermeester Frans Soeterbroek

Frans Soeterbroek is socioloog en werkt als activist, adviseur en publicist aan het vergroten van de rol van de samenleving in de leefomgeving. Hij helpt met name gemeenten en bewonersgroepen om daar invulling aan te geven. Van Soeterbroek verscheen onlangs het boek ‘Omstreden plannen, onderschatte burgers’, een essay over de rol van bewoners bij stedelijke verdichting. Hij breekt een lans voor de aanwezige gemeenschapskracht en de zorg van bewoners over hun leefomgeving en de toekomst van deze aarde.

Werktafels

In deze sessie kun je aanschuiven bij een van de tafels rondom zeggenschap. Zo kun je aan de slag met onderstaande onderwerpen onder leiding van de genoemde tafelvoorzitters.

  • Urban Sports in de publieke ruimte | Jules Winants
  • Solidariteitstafel: wat speelt er in de stad? | Kim Butter
  • Versterken van de beweging onder stadsvernieuwing 2.0 | Arnold Reijndorp van Recht op de Stad
  • Invloed op de kaders | André Ouwehand van Recht op de Stad
  • De ambtenaar in de leefwereld van bewoners| Perry Boomsluiter gemeente Rotterdam
  • Politiek en het ambtelijk apparaat | Yoek Kouwenhoven 
  • Ambtenaren, burgers en gelijkwaardigheid | Carel Kouwenhoven
  • Lessen uit de toekomstvisie voor Carnisse | Endry van Velzen van De Nijl Architecten