Workshops Omgevingsvisie: Dag 2

Beeld: Guido Pijper

Rotterdam werkt aan een omgevingsvisie. De keuzes die we hiervoor maken zijn in eerste instantie vrij abstract, daarom hebben we de komende jaren veel ontwerpkracht nodig om deze keuzes te concretiseren. In een serie interactieve online workshops nemen we je mee in een aantal belangrijke thema’s en zijn we benieuwd naar de ideeën die jij als stadmaker hierover hebt. Bekijk hieronder de thema’s en meld je direct aan voor een workshop!

De omgevingsvisie van Rotterdam is een levend instrument waarin de gemeente Rotterdam samen met de stad blijvend richting geeft aan de toekomst van de stad. Het moet houvast bieden voor ontwikkelingen, inspirerend én ambitieus zijn. In de visie wordt beschreven wat Rotterdam moet koesteren, zodat ze haar eigenheid behoudt.

Thema’s voor Workshops Omgevingsvisie

1. Innovatieve wereldstad in de delta
Rotterdam is een stad met vele gezichten. Met een innovatieve wereldhaven waar we trots op zijn en een bijzonder landschap dat we willen koesteren. Rotterdam is verbonden met de verste uithoeken van de wereld door een uitgebreid netwerk van lucht- en zeeverbindingen. Maar ook met steden en recreatiegebieden dichtbij door vele snelwegen, treinverbindingen, metro- en fietsroutes.

Thema’s in deze workshop zijn: regionale groenstructuur, haven en economie in transitie en verbinden van de kenniseconomie. Bekijk hier alvast de gesprekskaart bij deze workshop.

Deelnemen
Deze workshop kun je volgen om 10.30 uur. Er zijn maximaal 5 plekken per workshop beschikbaar dus meld je snel aan.

2. Fijn en gezond leven in een continue stad
De stad groeit, dat is een gegeven. De komende jaren zullen we tienduizenden nieuwe Rotterdammers verwelkomen. Hoe kunnen we de groei in onze gelaagde stad in goede banen leiden? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen toegang heeft tot geschikt onderdak en een gezonde leefomgeving?

Rotterdam bestaat oorspronkelijk uit vele dorpen die elk nog hun eigen identiteit hebben. Als we meer kansen willen creëren voor Rotterdammers, moeten we meer verbindingen leggen. De snelweg vormt nu vaak een barrière tussen gebieden en maakt reizen naar voorzieningen in andere delen van de stad lastig. Scholen, winkels, sportvoorzieningen, gezondheidscentra en openbaar vervoer; die wil je gewoon graag in je eigen buurt.

Thema’s in deze workshop zijn: polycentrische stad, voorzieningen in de wijk, ruimtelijke barrières en logische routes. Bekijk hier alvast de gesprekskaart bij deze workshop.

Deelnemen
Deze workshop kun je volgen om 09.00 of 10.30 uur. Er zijn maximaal 5 plekken per workshop beschikbaar dus meld je snel aan.

3. Verbonden stad op twee oevers
Rotterdam groeit uit tot één stad op twee oevers. De ontwikkeling van Hart van Zuid is in volle gang en de plannen voor de Rijnhaven, Maashaven en Feyenoord City op de zuidoever zijn ambitieus. Een nieuwe oeververbinding van de Esch naar Feyenoord City maakt de stad nóg sterker. Het verbinden van stedelijke knooppunten met goed openbaar vervoer, vergroot de kansen voor Rotterdammers aan beide zijden. Zo komen banen, opleidingen, woningen en cultuur letterlijk dichterbij. Een verbonden stad is voor alle Rotterdammers van belang: inwoners, ondernemers en bezoekers.

Thema’s is deze workshop zijn: haven en stad, veerkrachtige wijken, verbinden van stedelijke knooppunten. Bekijk hier alvast de gesprekskaart bij deze workshop.

Deelnemen
Deze workshop kun je volgen om 09.00 en 10.30 uur. Er zijn maximaal 5 plekken per workshop beschikbaar dus meld je snel aan.

Bekijk het hele programma overzicht via de onderstaande ‘Meld je aan’ knop!