Wooncrisis in Rotterdam?

Een onderzoekend gesprek over de stand van zaken van het wonen in Rotterdam. Is er een crisis in het wonen? Bekijk de expertmeeting hier!

Het aantal dak- en thuislozen is het afgelopen decennium sterk gestegen, het aantal sociale woningen in de stad neemt gestaag af, koopwoningen worden steeds duurder en huurders in de vrije sector betalen maandelijks hoge bedragen en zitten vast aan tijdelijke contracten. Ook is er een aanzienlijke groep mensen zonder papieren in de stad die vaak onveilig woont.

De twee belangrijkste vragen bij dit crisisgesprek: Wat is er aan de hand? En wat is er, specifiek in Rotterdam, aan te doen? Welke invloed heeft het Woonakkoord? Hoe beïnvloedt de rijksoverheid de lokale woningmarkt en de slagkracht van wooncorporaties? De mogelijkheid van Nederlanders om deel te nemen aan de stedelijke samenleving nemen af. Dat komt onder andere door de verminderde toegang tot wonen, zo constateert de Rli in haar recente rapport ‘Toegang tot de stad’.

In de eerste helft van 2020 gingen in de vier grote steden bijna 40% van de woningaankopen naar particuliere beleggers en verhuurders, berichtte het FD in december 2020. Maar ook: op welke manier heeft de decentralisatie van zorg voor kwetsbaren invloed op hun woonsituatie? En welke ruimte is er voor buurten en coöperatieven om eigen visies te ontwikkelen? Dit is geen gemakkelijk gesprek – veel factoren komen bij elkaar en een woud aan regels en beleid van verschillende bestuurslagen en onderlinge afhankelijkheden maken dat mensen snel naar elkaar wijzen, zoals recent ook weer te zien was bij de toeslagenaffaire. Toch moet deze discussie nu gevoerd worden.

Programma
In deze online bijeenkomst staan drie aspecten centraal: voeding met korte analyses van experts, inkleuring door verhalen van experts en ervaringsdeskundigen, en een open gesprek tussen alle deelnemers. Doel is om tot een drietal scherpe dilemma’s te komen, die later in 2021 centraal staan bij een stadsgesprek. Stadgeograaf Els Desmet (Bureau Desmet) vertelt over het advies ‘Toegang tot de stad’ (Rli, 2020), waar zij aan mee heeft gewerkt. Theaterpedagoog Luc Opdebeeck (Stichting Formaat) gaat in op de woonsituatie van ongedocumenteerden en andere kwetsbare groepen in Rotterdam. Over haar ervaringen met de zorg voor daklozen in Rotterdam zal huisarts en straatarts Michelle van Tongerloo vertellen. Dat doet ze vanaf Sint Eustatius, waar ze momenteel eilandarts is. En ook zullen twee Rotterdamse jongeren spreken over hun zoektocht naar geschikte woonruimte. De moderatie en redactie is in handen van Bart Cosijn.

Het startpunt voor deze serie gesprekken was het publieke gesprek ‘(T)HUISLOOS IN DE STAD’. In samenwerking met AIR, Vers Beton en Urban Guides organiseerde AFFR op vrijdag 9 oktober 2020 een discussie over dakloosheid in Rotterdam. Aanleiding was de film What it takes to make a Home van Giovanni Borassi en Daniel Schwarz over dakloosheid in Los Angeles en Wenen. Bekijk deze bijeenkomst, inclusief documentaire, hier terug!

Lees hier het artikel dat Justin Agyin naar aanleiding van het gesprek heeft geschreven.