Het programma voor het Stadmakerscongres stel je zelf samen. Download de app en markeer je favorieten!

Wie zitten er (niet) aan tafel?

Foto: Fred Ernst

Meepraten over de leefomgeving blijkt niet altijd even makkelijk. In Rotterdam wordt door de gemeente gewerkt aan meer zeggenschap van bewoners. Maar hoe doe je dat? In dit gesprek gaan we in op hoe zeggenschap van bewoners weer een vanzelfsprekendheid kan worden in de ontwikkeling van de stad.

Na jaren van marktwerking en bezuinigen op infrastructuur die het gesprek tussen wijk en gemeente vormgaf, is de infrastructuur en vertrouwen tussen burger en overheid niet in één keer hersteld.

Met wijkraden en programma’s als Wijk aan zet en Stadsvernieuwing 2.0 zijn instrumenten in het leven geroepen om bewoners serieuzer te betrekken in de ontwikkeling van hun stad op wijkniveau. Samen met bewoners, huurdersorganisaties en corporaties moeten toekomstvisies voor straten, buurten en wijken worden opgesteld. Het moet voor bewoners makkelijker worden om aandacht te vragen voor dingen die zij belangrijk vinden in de wijk. Maar hoe doe je dat?

Aanpak zeggenschap

In dit Grote Zaal programma bespreken we hoe de systemische infrastructuur ruimte kan maken voor bewoners en maatschappelijke programmering. Aan de hand van de eerste ervaringen van de Wijkraden en de pilot voor Stadsvernieuwing 2.0 wordt onderzocht hoe vrijblijvende participatie kan groeien tot eigenaarschap. Hoe kan zeggenschap van bewoners daarmee weer een vanzelfsprekendheid kan worden in de ontwikkeling van de stad?

Moderator Dore van Duivenbode gaat in gesprek met o.a.: Aïda Sium (HipHopHuis, Werkgroep District East), Erica van Engel (Wijkraad Mathenesse), Jiska Engelbert (EUR), Miriam Hoekstra van der Deen (Woonstad Rotterdam), Mustapha Eaisaouiyen (Recht op de Stad), Lot Mertens (gemeente Rotterdam), Leonie Andriesse (gemeente Rotterdam) en Sander Hazevoet (Vitibuck).