#SMC20 is vanaf nu grotendeels online te volgen. Bekijk het programma hier en registreer je direct.

TOUR: Prinsenland en Het Lage Land

UrbanGuides neemt je mee op verkenning door Prinsenland en Het Lage Land.

In de wijken Prinsenland en Het Lage Land werken woningcorporaties, zorgverleners, gemeente en nog tientallen andere stakeholders en bewoners samen aan een toekomst bestendige wijk. Het is een stedelijk laboratorium waarin adaptief wordt samengewerkt, vanuit de opgaven voor de toekomst en de behoeften van bewoners. Opvallend is de aanpak en de toepassingen van technologische, digitale en sociale innovaties om deze ambities te bereiken. UrbanGuides neemt je mee op verkenning Prinsenland en Het Lage Land.

Prinsenland en Lage Land – voorbeeldwijken
Deze twee naoorlogse woonwijken aan de oostkant van de stad zijn aangewezen als voorbeeldwijken om deze ambities gestalte te geven. Twee in het oog springende projecten zijn speeltuin Het Lage Land en de transitie van de Prinsessenflats, drie flatgebouwen uit de jaren zestig voor ouderen.

De speeltuin heeft ambitie om duurzaamste speeltuin te worden en ontwikkelt zich als centraal punt voor klimaatvraagstukken in de wijk. Er wordt zonne-energie opgewekt,  er worden bijeenkomsten gehouden over energie en klimaat en het is de uitvalsbasis voor energie coaching. Bij de Prinsessenflats worden het aansluiten op het warmtenet en de woningisolatie van de sociale huurwoningen gekoppeld aan fysieke maatregelen en sociale activiteiten op gebied welzijn en zorg waardoor ouderen langer zelfstandig thuiskunnen blijven wonen.

Verkenning
UrbanGuides verzorgt in samenwerking met Woonstad Rotterdam een verkenning op de fiets door deze twee wijken. De achtergrond van deze twee wijken worden behandeld, de specifieke aanpak van Woonstad Rotterdam wordt besproken en twee succesvolle voorbeelden worden bezocht: De Buurtspeeltuinvereniging het Lage Land en de aanpak van de Prinsessenflats en omgeving.

Deelnemen
Zodra de omstandigheden het toelaten, worden de SMC tours ingepland. Houd de website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.