#SMC20 is vanaf nu grotendeels online te volgen. Bekijk het programma hier en registreer je direct.

TOUR: Machinekamers

Beeld: Gemeentearchief, historische foto van het Halhof

Het onderzoek naar de typologie van het Rotterdamse expeditiehof is uitgemond in een BNA publicatie getiteld Machinekamers. Like Bijlsma, Hedwig van der Linden, OMI en Platform Wederopbouw nemen je met deze tour mee op verkenning door de Rotterdamse expeditiehoven.

Expeditiehoven vormen de verborgen en stille achterzijde van de Rotterdamse binnenstad. Ontdek verschillende hof-typen tijdens een wandeling onder leiding van Like Bijlsma en Hedwig van der Linden, die onderzoek deden naar het Rotterdams expeditie circuit.

In de reeks ‘Freestyle’ van BNA Onderzoek beschrijven architecten hun bijzondere fascinaties. In editie 7 van deze reeks beschrijven Like Bijlsma en Hedwig van der Linden de Rotterdamse expeditiehoven, die tijdens de wederopbouw zijn geïntroduceerd als bevoorradingscircuit, en daarmee verworden tot de ‘machinekamers’ van de stad. Dit expeditie circuit, dat ‘je pas ziet als je het door hebt’, wordt in Machinekamers beschreven, geanalyseerd en uitgetekend, evenals de geschiedenis en oorsprong van deze typologie.

De hoven zijn onderdeel van de herordening van functies in het na-oorlogse stadsblok. Expeditiehoven zijn ook onderdeel van een stedenbouwkundig circuit van toeleveringswegen en overslagruimtes. Na de oorlog werd de gehele begane grond van het stadscentrum voor bedrijvigheid en commercie leeggeruimd. Het wonen verdween naar de verdieping. De expeditiehoven waren de motor van de nieuwe stadseconomie. Ze vormen de ‘machinekamers’ van de wederopbouwstad.

Tour
De wandeling voert langs verschillende hof-typen. Naast bijzondere aspecten van architectuur en typologie wordt ook de specifieke ligging ten opzichte van de boulevards, groen- en waterstructuren getoond. De expeditiehoven veranderen momenteel langzaam van functie – de vaak vergeten hoven vormen een reservoir aan ruimte die kan worden herontwikkeld tot een aantrekkelijk, dynamisch en kleinschalig woon- en werkmilieu.

Deelnemen
Zodra de omstandigheden het toelaten, worden de SMC tours ingepland. Houd de website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Lees hier over Expeditiehoven en straten