#SMC20 is vanaf nu grotendeels online te volgen. Bekijk het programma hier en registreer je direct.

TOUR: Groot-IJsselmonde

Beeld: Frank Hanswijk, Groot IJsselmonde

UrbanGuides neemt je mee op verkenning door Groot IJsselmonde, de geschiedenis van een zuidelijke tuinwijk.

Met de groei van de stad en de verdichting van de binnenstad verandert ook het perspectief op de stadsranden. Naoorlogse wijken als Pendrecht, IJsselmonde, Reyeroord, Zevenkamp en Prinsenland kampen met specifieke opgaven voor de naoorlogse tuinwijken, zoals klimaatverandering, vergrijzing, verduurzaming van de woningvoorraad en mobiliteitsopgaven. Hoe maak je deze wijken klaar voor een nieuwe generatie? UrbanGuides neemt je mee op verkenning door IJsselmonde.

IJsselmonde
Rotterdam en de naoorlogse tuinwijken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze domineren de noord-, oost- en met name de zuidrand van de stad. Deze wijken, ruim en groen van opzet, zijn in de jaren vijftig en zestig uit de grond gestampt om de forse woningnood het hoofd te bieden.

Imago
Lang waren deze wijken het toonbeeld van vooruitgang en optimisme, maar van dat imago is niet meer veel over. Eentonig, onaantrekkelijk en te ruim van opzet zijn voorbeelden van hedendaagse observaties. Dit geldt ook voor Groot-IJsselmonde, de grootste tuinwijk van Rotterdam-Zuid. Hoewel de modernistische opzet van Groot-IJsselmonde, zeven woonbuurten in een kring rondom het centrum, de boventoon voert, is de geschiedenis en de omgeving een stuk veelzijdiger dan het imago doet vermoeden.

Verkenning
UrbanGuides verzorgt een verkenning op de fiets door Groot-IJsselmonde om deze antroposofische tuinwijk als gebied met haar specifieke geschiedenis te ontdekken om van daaruit de mogelijkheden te verkennen van een nieuw elan voor Groot-IJsselmonde.

Deelnemen
Zodra de omstandigheden het toelaten, worden de SMC tours ingepland. Houd de website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.