Het Stadmakerscongres 2023 is voorbij. Graag tot 15 november 2024!

Tijd voor een Nieuwe Orde

Foto: Aad Hoogendoorn

Stedelijke uitdagingen zijn soms zo ingewikkeld geworden dat ze de invloedssfeer van de ontwerpwereld ver overstijgen. Ga in deze sessie aan tafel met een zo breed mogelijk veld aan experts: van traditionele stadmakers tot bankiers, juristen, economen en wetenschappers!

Er is veel aan het veranderen op het gebied van klimaat, energie, mobiliteit en technologisering. Al deze transities hebben een sterk ruimtelijk aspect. We zien ruimtelijke ontwikkelingen zoals goedkope (huur)woningen en gebiedsontwikkelingen die vastlopen door bezwaarprocedures, tekort aan financiering of onbetaalbaar blijken. De huidige modellen en systemen achter de ruimtelijke vraagstukken werken niet altijd meer of veroorzaken diepe verdeeldheid en polarisatie. De transities vragen om een integrale aanpak, vanuit verschillende perspectieven op technologisch, juridisch, cultureel of sociologisch gebied.   

Wat hebben we nodig om vanuit andere waarden dan financiële waarde te kijken naar de ontwikkeling van de stad? Met het analyseren en openbreken van bestaande financieringsmodellen, samenwerkingspatronen, en grenzen tussen publiek en privaat kunnen we ook in de toekomst de stad goed vormgeven.  

ATELIERMEESTER

Paul Gerretsen is architect en regionaal ontwerper. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van een Londens stadsdeel, ateliermeester van Atelier Zuidvleugel en universitair docent in binnen- en buitenland. Sinds 2008 is Gerretsen agent van Vereniging Deltametropool. 

TAFELS

1. Waardebloem

Tafelvoorzitter: Els Leclercq  

De Waardebloem – ontwerpmethode voor collectieve circulaire initiatieven. Stedenbouwkundige Els Leclercq en architect Mo Smit hebben een unieke methodiek ontwikkeld: de Circulaire Waardebloem-methode. Deze methode helpt het gezamenlijk sluiten van grondstofkringlopen op wijkschaal te organiseren en maakt inzichtelijk welke meerwaarde hiermee binnen de gebouwde omgeving kan worden gerealiseerd.

2. Greater Rotterdam Living Lab (ENG)

Tafelvoorzitter: Audrey Esteban/ Red and Blue 

 The RED&BLUE project is a five-year transdisciplinary research initiative that advocates for a collaborative and co-creative approach to designing climate resilient urban investment and development. Two delta cities, Rotterdam and Dordrecht, make up the Greater Rotterdam Living Lab (GRLL) for the RED&BLUE project. Both cities have identified urban use cases based on their present priorities for various climate issues. These urban cases are dealing with combined effects of climate change, including extreme rainfall, flooding, changes in groundwater levels, subsidence, heat, and drought, in various stages of development. In some cases, existing housing areas are to be retrofitted for climate-proofing, while others are to be designed as new (additional) housing stock, low density uses developments and future evacuation areas.  

In this table session, the GRLL would like to extend the discussion on the challenges faced in the Rotterdam-Zuid and explore ways to address these challenges together. 

3. Waardetool Veldacademie & gemeente Rotterdam

Tafelvoorzitter: Otto Trienekens (Veldacademie) 

Samen met ontwikkelende marktpartijen naar maximale maatschappelijke waarden: Hoe bepalen we samen de opgaven? Bij gebiedsontwikkelingen is steeds meer aandacht voor de maatschappelijke waarde van de ontwikkeling. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de maatschappelijke waarden een plek krijgen in ontwerp? Hoe maken we de maatschappelijke waarden waardeerbaar/meetbaar en geven we sturing aan het daadwerkelijk bereiken van de maatschappelijke waarden?

4. PRO/ POR: Duurzaam Bouwen voor de toekomst

Tafelvoorzitter: Jip Pijs / Cedrique Noordman 

Duurzaam doorbouwen voor de toekomst: wat is een Paris Proof en EU Taxonomy Aligned woongebouw? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze in Rotterdam worden ontwikkeld en gebouwd? Aan deze tafel gaan we in gesprek met ontwerpers, beleggers en andere duurzame stadmakers. We proberen een voorstelling te maken van dit duurzame gebouw en staan stil bij wat er nodig is om dit in Rotterdam te realiseren.

5. Rotterdam Circulair: van schattig naar schaal

Tafelvoorzitter: Eline Lagendijk  

Aan de hand van een aantal concrete casussen gaat Rotterdam Circulair in gesprek over hoe je van schattig (N=1) naar schaal komt. De gemeente Rotterdam heeft de afgelopen periode verschillende circulaire projecten gerealiseerd. Ook op andere plekken in de stad verrijzen de eerste, circulaire icoonprojecten. Maar die stap naar gemeengoed vraagt om meer en om betere samenwerking. Wat zijn daarvoor de randvoorwaarden? Tijdens de sessie werken we toe naar een eerste stap die we samen moeten nemen. We doen dat aan de hand van praktijkvoorbeelden.

6. Flinke groei in commerciële huur

Tafelvoorzitter: Teun van den Ende  

Het groeiend aantal commerciële huurwoningen concentreert zich in hotspots in en rond het centrum. Op Katendrecht is er in de afgelopen tien jaar in razend tempo gebouwd: met grote woongebouwen als Cobana, De Groene Kaap en de nieuwbouw aan de Rijnhaven is de ‘pols’ van Katendrecht stevig verdicht. Hoe is het om daar te wonen? En wat doet de komst van zoveel huurwoningen met de buurt?

7. Serious Game

Tafelvoorzitter: Willem van Genugten en Koen Vermeulen 

In dit spel gaan deelnemers met elkaar in gesprek over de (on)mogelijkheden om van M4H een CO2 negatief = klimaatpositief stadsdeel te maken. De acht leidende principes voor duurzame gebiedsontwikkeling die zijn vastgelegd in Ruimtelijk Raamwerk Merwe-Vierhavens Rotterdam worden gekoppeld aan hun potentiële bijdrage om CO2-uitstoot te reduceren en netto CO2 vast te leggen. Het doel is om samen in beeld te brengen hoe een klimaatpositief Carbon Quarter M4H, gedacht vanuit de acht principes, vorm kan krijgen. 

Dit spel is een initiatief van CARBONLAB – GROUP A, Ludopolis en KeileCollectief. 

8. Serious Game

Tafelvoorzitter: Willem van Genugten en Koen Vermeulen 

In dit spel gaan deelnemers met elkaar in gesprek over de (on)mogelijkheden om van M4H een CO2 negatief = klimaatpositief stadsdeel te maken. De acht leidende principes voor duurzame gebiedsontwikkeling die zijn vastgelegd in Ruimtelijk Raamwerk Merwe-Vierhavens Rotterdam worden gekoppeld aan hun potentiële bijdrage om CO2-uitstoot te reduceren en netto CO2 vast te leggen. Het doel is om samen in beeld te brengen hoe een klimaatpositief Carbon Quarter M4H, gedacht vanuit de acht principes, vorm kan krijgen. 

Dit spel is een initiatief van CARBONLAB – GROUP A, Ludopolis en KeileCollectief. 

9. De meervoudige businesscase

Tafelvoorzitter: Christiaan Cooiman en Maaike Schravesande 

We zien allemaal dat een integrale benadering nodig is, voor goede gebiedsontwikkeling, niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal en ecologisch. Het gaat om verschillende thema’s, kansen en kwaliteiten aan elkaar knopen. Dwars door silo’s, kokers, domeinen, etc.  

De meervoudige businesscase heeft uitwerking nodig op het niveau van de systeemwereld en de leefwereld. Op het niveau van de systeemwereld is het meer een bestuurskundige opgave. Hoe is de overheid georganiseerd. Hoe kan een overheid meer opgave-gericht werken en minder in kokers en domeinen? 

10. Generatie denken door Verveeld � Verward

Tafelvoorzitter:oprichters Verveeld � Verward
(Jonas Martens & Dorine Baars) 

We komen niet van A naar B met de regels van A. Laat je meenemen in het generatiedenken van ontwerpbureau Verveeld � Verward. Ontmoet de toekomstige generatie uit het jaar 02100. Ontdek een schatkist vol aan generatie overstijgend ontwerp van onze toonaangevende voorouders. Met een nieuw begrip voor de lange termijn zoeken we naar nieuwe orde in het hier en nu. Zonder regels geen spel, maar misschien moeten we van sommige regels wel afscheid gaan nemen. Hoe kan het ook? Schuif aan en speel mee.

11. Water Values Game (ENG)

Tafelvoorzitter: Alankrita Sarkar 

In the Water Values Game, you get to play with water. Together with your team, you will experience what it’s like to create a landscape over a period of 100 years. Representing economic, cultural and technological values, each team tries to safeguard both the interest of the common good and their own values and interests.