Lees en bekijk het #SMC20 programma terug via 'Magazine' in het menu!

Stadsproject Expeditiepark

Aan de vooravond van de verdere verdichting van de binnenstad is de potentie van de expeditiehoven, als verborgen schat aan noodzakelijke en schaarser wordende openbare ruimte, een actueel vraagstuk. In deze sessie gaan Like Bijlsma en Hedwig van der Linden met verschillende experts in gesprek over de toekomstwaarde van deze openbare ruimtes, verborgen in het hart van de stad. Kijk deze online denk- en werksessie nu terug.

Rotterdam heeft recentelijk zeven groene stadsprojecten geformuleerd voor de buitenruimte. De plannen richten zich op de grootschalige herinrichting van boulevards, parken en pleinen. Er ligt echter nóg een groot reservoir aan openbare ruimte verborgen binnenin de stadsblokken. Daar bevinden zich de expeditiehoven, ooit bedacht als een circuit van toeleveringswegen voor winkels en bedrijven. Door verschuivingen in de naoorlogse binnenstad economie veranderen de hoven nu langzaam van functie. Een paar hoven zijn recentelijk bebouwd met nieuw commercieel programma en een aantal verandert naar een nieuw soort woon-werk omgeving. Maar in de meeste hoven gebeurt niets.

Aan de vooravond van een verdere verdichting van de binnenstad staat de openbare ruimte onder druk en is er tekort aan stedelijk groen. In deze sessie worden de mogelijkheden en belemmeringen van de buitenruimte verkend door het fijnmazige stelsel van hoven te beschouwen als een nieuw type stedelijke ruimte. Door het circuit te zien als een aaneengesloten openbaar park met de vergroende hoven als verbindende schakels ontstaan nieuwe gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden, zoals de ontwikkeling van kleinschalige en groene woon- en werkmilieus.

Onder leiding van moderator Léon van Geest zoeken we een antwoord op de centrale vraagstelling van deze sessie: Kan het ‘expeditiepark’ de diversiteit aan publieke ruimtes in de binnenstad vergroten? Welke ruimtelijke en gebruikskwaliteiten zijn gewenst, op welke plek? Welke partijen kunnen betrokken worden en wat zijn de voorwaarden om dit mogelijk te maken? Wordt dit het achtste stadsproject van Rotterdam?

Paul Groenendijk (Platform Wederopbouw Rotterdam), Pieter Kuster (OMI), Like Bijlsma (SUBoffice), Hedwig van der Linden (zelfstandig onderzoeker en ontwerper) en Linda Zuijderwijk (zelfstandig stadssocioloog) trappen de middag af met een introductie over de historie, ruimtelijke karakteristieken en de sociale waarden van de expeditiehoven. Met verschillende experts (o.a. Emiel Arends (gemeente Rotterdam), Steven Manhave (Manhave Vastgoed), Cees van der Veeken (LOLA Landscape), Sanne van Manen (Stadslab Hoogkwartier) gaan we met elkaar in gesprek over de potentie van deze openbare ruimtes, verborgen in het hart van de stad.

De expeditiehoven in de stadsdriehoek geprojecteerd op de ‘ambitiekaart groenstructuur’ van de gemeente Rotterdam. Door het vergroenen van de hoven ontstaan besloten groenpockets die aantrekkelijke alternatieve routes in de stad vormen.

 

Like Bijlsma en Hedwig van der Linden deden onderzoek naar het Rotterdamse expditiehof in de studie ‘Machinekamers: typologie van het expeditiehof’. Ze beschrijven het hof als een specifieke publieke ruimte, met een eigen typologie, architectuur en gebruik. Nu de expeditiehoven in onbruik raken en de vraag naar groene ruimte en alternatieve woon- en werkmilieus steeds actueler wordt, is er momentum om het gehele circuit van hoven op een nieuwe wijze te positioneren in de binnenstad.