Stad vol Energie

Beeld: Fred Ernst, SMC19

Stad vol Energie is zowel een televisieserie in de maak als een serie publieke gesprekken over de Rotterdamse Energietransitie. Als aftrap van het publieke programma gaan we in gesprek.

Rotterdam is een Stad vol Energie! Over deze Stad vol Energie en de Rotterdamse energietransitie gaan we een tv serie maken rondom de vijf thema’s waar de klimaattafels ook op gebaseerd zijn: haven en industrie, schone energie, mobiliteit, gebouwde omgeving en consumptie. Voorafgaand en parallel aan het maken van deze serie organiseren de partners een publiek programma en worden ontwerpers betrokken om een bijdrage te leveren aan de serie en het programma.

Als start van het publieke programma en om input te geven voor de tv-serie, gaan de gemeente Rotterdam, Vereniging Deltametropool, enkele ontwerpers en AIR in gesprek over welke casussen van de energietransitie zich lenen om het brede publiek de ruimtelijke impact op onze stad te tonen.

Over Stad vol Energie
Stad vol Energie is een coproductie van RTV Rijnmond, AIR en Vereniging Deltametropool.