Rotterdamse Architecten Met Energie

Beeld: Frank Hanswijk, VvE Sint Jacobsplaats

Tijdens deze online sessie wordt het programma ‘Kleine VvE’s & Architecten Met Energie’ gepresenteerd. Ook wordt gesproken met Rotterdamse architecten over het onderwerp verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in collectief eigendom.

De bestaande Rotterdamse woningvoorraad gaat van het gas af de komende decennia en moet verduurzaamd worden. De helft van die voorraad is in collectief bezit van Verenigingen van Eigenaars. Sinds een aantal jaar loopt in Rotterdam een programma voor het verduurzamen van VvE’s. Dat heeft geleid tot een goed bezochte cursus voor VvE-leden en tot een aantal pilots met grote VvE’s. De lessen die we daaruit geleerd hebben willen we nu toepasbaar maken op de opgave voor kleine VvE’s – daarmee bedoelen we VvE’s kleiner dan 8 appartementsrechten. Een van de lessen is dat architecten onmisbaar zijn voor deze opgave. Maar ze worden niet gevonden door VvE’s en andersom lijkt er weinig interesse voor deze opgave onder architecten – hoewel.. In opmaat naar een nieuw programma hebben we alvast een aantal bureaus gevonden die met deze opgave bezig zijn of overwegen ermee aan de slag te gaan.

Tijdens deze sessie presenteert Corine Erades (Synopel Architecten & VvE’s met Energie) programma ‘Kleine VvE’s & Architecten Met Energie’. Onder leiding van Mimi Slauerhoff (VvE’s met Energie) gaan we in gesprek met Rotterdamse architecten over het onderwerp verduurzaming van de bestaande woningvoorraad in collectief eigendom. Op welke manier kunnen en willen architecten daaraan een bijdrage leveren en (kleine) VvE’s helpen het verschil te maken in de energietransitie?