Rotterdams Stadmakersfonds

Beeld: Hof van Cartesius, Utrecht

In een reeks aan gesprekken en workshops met sleutelpartijen uit de stad gaan we aan de slag met het opzetten van het Rotterdams Stadmakersfonds.

Stadmakersinitiatieven hebben geregeld moeite om onder commerciële marges (genoeg) financiering rond te krijgen. Daar is het goed genoeg spreken van de financiële taal regelmatig oorzaak van. Het Stadmakersfonds helpt stadmakers hierbij. Het fonds verbindt stadmakers aan investeerders wanneer het initiatief (zicht heeft op) een haalbare businesscase met verantwoorde marges en voorziet hen van extra financiële kennis. Zo wordt de draagkracht van initiatieven vergroot en de aankoop van panden mogelijk gemaakt. Gezien recente ontwikkelingen rond maatschappelijk vastgoed waarbij panden waar stadmakers-initiatieven gevestigd zijn in de verkoop kwamen, lijkt de tijd rijp voor een Rotterdamse tak van het Stadmakersfonds.

Tijdens deze sessie bespreken we de nodige stappen om een Rotterdams Stadmakersfonds mogelijk te maken. Dit doen we samen met de initiators van het Stadmakersfonds, initiatiefnemers uit de stad, ervaringsdeskundigen uit Utrecht, marktpartijen en de gemeente Rotterdam.

Bekijk de sessie hieronder terug:

Over het Stadmakersfonds
Het Stadmakersfonds is matchmaker tussen stadmakers en investeerders. Het helpt initiatieven het door hun gewenste vastgoed en grond(en) te verkrijgen. Ook kan het fonds in dit soort gevallen de (ver)bouw financieren. Om het maatschappelijke rendement mogelijk te maken hanteert het fonds een redelijk financieel rendement. Daarbij beoordeelt en adviseert het fonds stadmakers (indien nodig) over het opzetten van een haalbare businesscase.

Deze sluitende businesscase is voorwaardelijk aan financiering omdat het fonds wil dat een initiatief uiteindelijk op eigen benen kan staan. Het Stadmakersfonds heeft met de provincie Utrecht haar eerste start-investeerder gevonden. Het fonds heeft tevens een samenwerkingsovereenkomst met de Triodos Bank. Hierdoor kan het met haar geld extra impact maken.

Gezien de veelheid aan maatschappelijk initiatief in Rotterdam en recente ontwikkelingen rond maatschappelijk vastgoed, waarbij panden waar stadmakers-initiatieven gevestigd zijn in de verkoop kwamen, lijkt de tijd rijp voor een Rotterdamse tak van het Stadmakersfonds. In deze programmalijn bespreken we welke stappen er nodig zijn om een Rotterdams Stadmakersfonds mogelijk te maken. Tijdens het Stadmakerscongres 2020 zal het Stadmakersfonds kort gepresenteerd worden. Vervolgens gaan we in een reeks aan gesprekken en workshops met sleutelpartijen uit de stad aan de slag met het opzetten van het Rotterdamse Stadmakersfonds.