Het Stadmakerscongres 2023 is voorbij. Graag tot 15 november 2024!

Rotterdam 2125: water en bodem

Foto: De Urbanisten

Hoe ziet de regio rondom de Rijn-Maasmonding er over 100 jaar uit? Schuif aan bij een van de werktafels en ga aan de slag met concrete bouwstenen voor de toekomstige inrichting van onze regio. Dit programma is een vervolg op de Rotterdam 2125 ateliers van vorig jaar!

We staan voor grote opgaven die het karakter van onze leefomgeving zullen veranderen. Wat we nodig hebben zijn hoopvolle, reële perspectieven. Geen doemscenario’s. Hoe kijken stadsmakers aan tegen de toekomst van onze regio? Kunnen we kleinschaligere initiatieven verbinden aan de grootschalige transities? En andersom: wat kunnen we leren van hoe we samenwerken in de stad voor de grootschalige opgaven?

 

ATELIERMEESTER

De ateliermeester voor dit programma is Marlies van der Maarel. Ze is strategisch stedenbouwkundige & planoloog bij de Gemeente Rotterdam.

Tafels

We gaan op verschillende schaalniveaus vanuit verschillende casussen op zoek naar waar het schuurt. Werk aan verschillende tafels: Diepe polders, Zoetwater, Tweestromenland, Haven en Getij,  mee aan de toekomst van de stad!

1. Bodemdaling in Bloemhof

Tafelvoorzitter: André Rodenburg

In Bloemhof zakt de bodem. Bodemdaling is een natuurlijk proces en gebeurt op verschillende plekken in heel Nederland. Bij bodemdaling worden de lagen in de grond langzaam in elkaar gedrukt. Bodemdaling kan schade veroorzaken aan huizen, wegen, bruggen, riolering, kabels en leidingen.

2. Diepe Polders

Tafelvoorzitters: Danny Nelemans & Yolanda Boekhoudt

De diepe polders van Rotterdam, waaronder Alexanderpolder, vormen een uniek en laaggelegen gebied dat gevoelig is voor overstromingen. Uitdagingen in dit gebied omvatten waterbeheer, bodemdaling en klimaatverandering. Wat is ervoor nodig om dit gebied te beschermen en leefbaar te houden als we 100 jaar vooruitkijken?  

3. (Nieuwe) Stadssingels? Of iets anders?

Tafelvoorzitter: Joke Klumper

Bij deze tafel focust het thema water- en bodemsturend zich op de stadssingels van Rotterdam. De vraag is hoe nieuwe singels (of andere oplossingen) over 100 jaar kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige stad. Zijn er scenario’s te bedenken voor de tuinsteden, de stadswijken en het centrum?

4. Toekomst van de Rotterdamse Dijken

Tafelvoorzitter: Corjan Gerbraad

Bij deze werktafel ligt de focus op de toekomst van de Rotterdamse dijken. Moeten we ruimte houden voor toekomstige versterking? Ondanks de hoge verstedelijkingsdruk?

5. EO Wijers - Zoals het getij het land vormt

Tafelvoorzitter: Cor Geluk

Team Juurlink+Geluk

6. EO Wijers - Rotterdam Waterstad

Tafelvoorzitter: Timo Stevens

Team Urbanisten

7. EO Wijers - Tweestromenland

Tafelvoorzitter: Jasper Hugtenburg

Team H+N+S – Tweestromenland

8. De Van Nelleknoop: een vitale bodem

Tafelvoorzitter: Thuy Do

9. WNF: Hoe raken landelijke en regionale keuzes voor klimaatadaptatie de stad?

Tafelvoorzitter: Bas Roels (Wereld Natuur Fonds) 

10. Omgevingsvisie

Tafelvoorzitter: Jean-Paul Andela

11. Zoetwater

Tafelvoorzitter: Gelske van Beusekom

12. De Rotte: handreiking water- en bodemsturend (CRa)

Tafelvoorzitters: College van Rijksadviseurs