Poort van Noord

Tijdens het Stadmakerscongres 2019 werd de elfde Van der Leeuwprijs uitgereikt aan Stichting Plezierrivier de Rotte. Om de Rotte verder op de kaart te zetten bij bewoners, ondernemers, overheden en andere organisaties, schrijft Stichting Plezierrivier de Rotte, in samenwerking met AIR en de partners Van der Leeuwkring en gemeente Rotterdam een Open Oproep uit voor de Poort van Noord, de plek waar de Rotte onder de Ring door stroomt. In een digitale talkshow wordt vooruitgeblikt op de Open Oproep. Registratie voor deze digitale talkshow is niet nodig.

De Open Oproep wordt op 16 november gelanceerd. Het winnende idee moet de Poort van Noord agenderen en activeren, de aantrekkelijkheid vergroten, gebruik uitlokken en een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van deze plek. Voor de winnaar(s) van deze Open Oproep is €2500 beschikbaar om hun idee verder uit te werken en te presenteren op de Rotteconferentie in juni 2021.

Voorafgaand aan de lancering van deze Open Oproep wordt de opgave in een online talkshow verdiept met Ewoud Dekker en Harry van Huut van Stichting Plezierrivier de Rotte, juryleden van de Open Call en overige deelnemers. Het gesprek wordt geleid door Bas van der Pol (AIR).

Stichting Plezierrivier de Rotte ontving de Van der Leeuwprijs in 2019 voor hun onbaatzuchtige bijdrage aan een gezonde en aantrekkelijke publieke ruimte. Door de Rotte letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten, opent de Stichting een nieuw en inspirerend perspectief op de oorsprong van Rotterdam als verbindend landschap.

Deelnemen
Volg de talkshow live via deze link en de ‘Meld je aan’ knop onderaan de pagina.

Tip
Op donderdag 12 november zijn Ewoud Dekker en Marja de Bruyn van Stichting Plezierrivier de Rotte tevens te gast in de online SMC Meetup Ademruimte, waar zij de betekenis van hun initiatief voor de leefbaarheid en gezondheid van de compacte stad.

De open oproep wordt op 16 november a.s. gepubliceerd op deze website.