Nolli kaart Zuidplein en Alexanderknoop

Tijdens SMC20 vond er vanuit het netwerk FreshAIR een prikkelende bijeenkomst plaats over de ontwikkelingen en kansen van Zuidplein en Alexanderknoop. Bekijk deze hier terug!

Zuidplein en Alexanderknoop zijn beide ingewikkelde verkeershubs met veel potentie en interessante toekomstplannen. Naast grootschalige stations en een enorme hoeveelheid asfalt en spoor, vinden we hier winkelcentra, publieke gebouwen en kleinschalige detailhandel.

Tijdens deze online lezing worden zowel de ontwikkelingen als de kansen voor deze gebieden verkend: Vincent van der Meulen (Kraaijvanger) geeft een lezing over Zuidplein, Robbert Guis (tek architecten) staat stil bij de kansen voor Alexanderknoop en de toekomstvisie die voor dit gebied maakte met Team Flocks.

Voertaal: Engels

Als de omstandigheden toelaten vindt er binnenkort een workshop plaats waarbij de complexe publieke ruimte van zowel Zuidplein als Alexanderknoop in kaart wordt gebracht aan de hand van een zogenaamde ‘Nolli’ kaart: een kaart waarop een onderscheid wordt gemaakt tussen publieke en private ruimte. 

Over FreshAIR
AIR is initiator van het platform FreshAIR, een netwerk dat de nieuwe lichting ontwerpers en opdrachtgevers vertegenwoordigt. Binnen het netwerk van FreshAIR ontmoeten zij elkaar om hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van de stad te tonen, ideeën zichtbaar te maken en nieuw programma te initiëren. Dit programma is geïnitieerd door FreshAIR-lid Martine Duyvis (Studio Abacaxi) en georganiseerd i.s.m. AIR.