Het Stadmakerscongres 2023 is voorbij. Graag tot 15 november 2024!

Naar een Nationaal Park Rotterdam

Foto: Guido Pijper

Wat als Rotterdam een nationaal park zou zijn? In dit werkatelier worden initiatiefnemers, stadmakers, ontwerpers en de gemeente Rotterdam uitgedaagd om te werken aan een alternatieve, groene toekomst voor onze stad. Doe mee! 

Eerder dit jaar werd een meerjarige campagne gelanceerd met het ambitieuze doel: een Nationaal Park Rotterdam in 2030. Nationaal Park Rotterdam vormt de aanleiding voor een onderzoek hoe de stad groener, gezonder en inclusiever te maken voor een stadsbrede gemeenschap. Het gaat over samenwerken aan een groene stad vanuit verschillende perspectieven. Het verhaal van een Nationaal Park Rotterdam geeft energie om langdurig en grootschalig en tegelijkertijd hyperlokaal en persoonlijk na te denken over de toekomst van de stad, op zijn Rotterdams. Kunnen we het inzetten om ons gemeenschappelijke begrip te veranderen van wat een stad is en voor wie deze is bedoeld?   

Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. de Gemeente Rotterdam, Nationaal Park Rotterdam, Bureau Stadsnatuur, Heijmans, Groen010 en Stadspark West.  

ATELIERMEESTER

De ateliermeester voor dit programma is Bernadette Janssen van BVR.

TAFELS

Na verschillende inleidingen van o.a. Sander Klaassen, Niels de Zwarte, Nienke Bouwhuis en Raymond Landegent, gaan we onder leiding van een ateliermeester aan tafel bekijken hoe we elkaar kunnen versterken vanuit verschillende motivaties en verantwoordelijkheden. Dat doen we aan de hand van tien verschillende locaties in de stad: o.a. Stadspark West, Eiland van Brienenoord, Steilrand Noord en Afrikaanderwijkpark. Eerst zoeken we groene verbanden op wijk en buurtniveau om vervolgens te kijken naar het schaalniveau van de stad. Werk mee deze abstracte droom om te zetten in concrete collectieve actie! 

1. Toolbox Natuurinclusief Rotterdam - Programma Biodiversiteit

Tafelvoorzitter: Ronald van den Berg (Gemeente Rotterdam) & Jasper Hugtenburg (H+N+S) 

In opdracht van het programma Biodiversiteit van de gemeente Rotterdam hebben H+N+S Landschapsarchitecten en Buiting Ecologisch Advies de Toolbox Natuurinclusief Rotterdam ontwikkeld. De toolbox is gemaakt voor landschapsontwerpers, stedenbouwkundigen, ecologen, beheerders van diverse assets, ontwikkelaars en andere gebruikers van de stad. 

 

2. Voetganger-inclusief ontwerp voor wijken op Zuid

Tafelvoorzitter: Yoline Sprinkhuizen (Witteveen+Bos) 

Hoe we de vervoersarmoede op Zuid gaan bestrijden? Door voetgangerinclusief ontwerp toe te passen bij de Rijn- en Maashaven! 

3. Geluid als stadmaker

Tafelvoorzitter: Daniel Koster (Gemeente Rotterdam)
 

Wist je dat je een stedelijk gebied ook auditief kunt inrichten? Tijdens deze werksessie onderzoeken we hoe auditief ontwerp en inrichting van de openbare ruimte en gebouwen kan bijdragen aan een gezonde en inclusieve leefomgeving. We kijken naar de specifieke situatie van de binnenstad: een levendige omgeving met hoge gebouwen, brede straten, veel verkeer, horeca en weinig groen.

Met onder andere: Raf Verbruggen (geluidsexpert stad Antwerpen), Michiel Huisman (kunstenaar Soundtrackcity), Annette Mathiessen (stedenbouwkundige gem. Rotterdam), Peter van de Glas (geluidsexpert gem. Rotterdam), Joris Vermeiren, (landschapsontwerper gem. Rotterdam) en Marcel Cobussen (Professor Auditory Culture, Leiden).

4. De Groene Connectie

Tafelvoorzitter: Nienke Bouwhuis (Krachtgroen) 

We hebben een ‘groen lint’ door Delfshaven in kaart gebracht. Dit lint verbindt bestaande groene initiatieven. Het is, naast een mooie wandeling van 8 kilometer door Rotterdam West, ook een middel om lokale zorg- en welzijnsinstellingen te koppelen aan de groene initiatieven in eigen buurt: de groene connectie. De kaart van de groene connectie is een uitnodiging om de groene route te beleven en om meer bekendheid te geven aan ‘slimme combinaties in zorg en groen’! 

5. De toekomst van Stadspark West

Tafelvoorzitter: Anne Karin ten Bosch (Stadspark West) 

We nodigen je uit voor het gesprek over de toekomst van Stadspark West, een fictief park in Rotterdam Noord-West dat echt bestaat en op de schop gaat. We leggen de kaarten op tafel om samen op zoek te gaan naar nieuwe strategieën in het krachtenveld van de geplande gebiedsontwikkeling.  

6. Kralingen-Crooswijk

Tafelvoorzitter: Vincent Nederpel (Heijmans) 

Heijmans realiseert achthonderd woningen in de gloednieuwe binnenstedelijke woonwijk Nieuw Kralingen, midden in de natuur van het Kralingse Bos en de Kralingse Plas. Maar wat zijn de uitdagingen voor natuurinclusieve stadsontwikkeling? En welke lessen kunnen we hieruit leren? 

7. IJsselmonde

Tafelvoorzitter: Sandra de Bont (Gemeente Rotterdam) 

IJsselmonde is een ruime, groene wijk waar veel mensen graag wonen. Tegelijk zien we ook uitdagingen. De stad heeft meer woningen nodig en meer groen. Hoe maken we IJsselmonde aantrekkelijker, groener en veiliger? En welke kansen liggen er? 

8. Rotterdams platteland

Tafelvoorzitter: Catherine Visser (DaFarchitecten)

Hoe kunnen we het groen van de stad en het platteland beter met elkaar verbinden? Aan deze werktafel werken we aan de grote landschappelijke stad-plattelandverbindingen in het Noorden en Zuiden van Rotterdam.

9. Afrikaanderwijk

Tafelvoorzitter: Paula Zwitser (Afrikaanderwijk Coöperatie)  

10. Alexanderpolder

Tafelvoorzitter: Bart Bomas (BVR)