Meetup SMC #4: Volgende stad

Deze sessie verkent de uitdaging om de cultuur van het stadmaken te verbinden aan de grote transitieopgaven. Kijk hier de Meetup terug!

Klimaatadaptatie, energietransitie, verdere verdichting, technologisering, aanpassing van modaliteit, circulariteit: het stelt allemaal vragen aan de gebouwde omgeving. Die fysieke veranderingen staan niet los van de sociaalmaatschappelijke context. Allereerst omdat die opgaves vragen om het overschrijden en overstijgen van grenzen. Grenzen tussen privaat en publiek, grenzen tussen onder- en bovengrond. Het vraagt begrip en verbondenheid tussen de overkoepelende plannen en om visies gekoppeld aan plekken en initiatieven in stad. Een gesprek over concrete initiatieven en de abstracte opgave om samen vorm te geven aan de volgende stad.

Tijdens deze SMC Meetup bespreken we o.a. met initiatiefnemers Sabine Biesheuvel (BlueCity) Jelte Boeijenga (Blijstroom), gemeente Rotterdam, Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool), Emiel Arends (gemeente Rotterdam/Rotterdams Weerwoord) en Thijs van Spaandonck (RAvB, IABR) de opgaven voor de volgende stad.

Lees hier het verslag dat Justin Agyin naar aanleiding van deze Meetup heeft geschreven.