Het Stadmakerscongres 2023 is voorbij. Graag tot 15 november 2024!

Panelgesprek: Infrastructuur van samenwerken

Foto: Frank Hanswijk

Wat is er voor nodig om de kennis en waarde van lokale initiatieven en stemmen te gebruiken bij belangrijke veranderingen? Terwijl het belang van inspraak duidelijk is, blijft de discussie gaan over de juiste aanpak. Kom naar twee panelgesprekken waarin we onderzoeken hoe we de infrastructuur van lokale initiatieven, commerciële partijen en overheidsinstellingen weer in evenwicht kunnen brengen.

Het is essentieel voor de ontwikkeling van de stad om op een duurzame en gelijkwaardige manier inspraak en invloed te organiseren. Niet alleen om een participatievereiste af te vinken, maar ook omdat lokale gemeenschappen kennis en expertise bezitten en juist vanaf het begin van een proces van grote waarde kunnen zijn.

Eerste gesprek: Infrastructuur van samenwerken

Het eerste gesprek wordt ingeleid door Nanke Verloo, assistent professor aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een achtergrond in Antropologie en Bestuurskunde en gebruikt een interdisciplinaire en etnografische aanpak om te onderzoeken hoe steden inclusiever kunnen worden bestuurd, bewoond en ervaren. Recent publiceerde ze het boekje ’10 kritische momenten voor betere burgerparticipatie’. Na de inleiding gaat Verloo in gesprek met gedeputeerde Zuid-Holland Anne Koning over democratische structuur en de verhouding tussen burgers, professionals en bestuurders. Anne Koning is fractievoorzitter en gedeputeerde wonen, ruimtelijke ordening, recreatie en sport namens PvdA in Zuid-Holland. Het gesprek wordt afgesloten door inbreng van lokale casussen in Rotterdam, met onder andere Robbert de Vrieze (Delfshaven Coöperatie) en Stephanie Zeulevoet (INBO).

Tweede gesprek: Waardekader als startpunt

In het tweede gesprek wordt de publicatie “Maatschappelijk Vastgoed en Publieke Waarde” van de Veldacademie als leidraad genomen en besproken hoe maatschappelijke waarden verankerd kunnen worden in gebieds- en vastgoedontwikkeling. Hierbij wordt gekeken naar hoe je verantwoordelijkheid kunt delegeren, terwijl de voortgang behouden blijft. Met Francesco Veenstra (Rijksbouwmeester), Marieke Klösters (gemeente Rotterdam), Maarten Janssen (directeur projecten Amvest) en Carine van der Beek (Veldacademie). Ruth Höppner (gemeente Rotterdam, voormalig directeur Veldacademie), Barbara Pampe (Montag Stiftungen) en Teun van der Meulen (gemeente Rotterdam) zijn ook aanwezig in het publiek.