Het Stadmakerscongres 2023 is voorbij. Graag tot 15 november 2024!

Infrastructuur van invloed

Foto: Aad Hoogendoorn

Hoe kom je aan tafel? Doe mee aan dit atelier waar we vanuit de belangen van o.a. bewoners, skaters, nachtleven en de wijkraden nieuwe structuren van samenwerken verkennen. Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kom je in een positie waarbij je invloed hebt op de ontwikkeling van de stad? 

Infrastructuren in de stad

Rotterdam wordt doorkruist door allerlei fysieke infrastructuur, zoals wegen, bruggen en digitale structuren. Tegelijkertijd kent onze stad ontelbaar veel buurt- en bewonersinitiatieven, subculturen en netwerken. Beslissingen over die infrastructuren hebben altijd een sociale component: als een wijk bijvoorbeeld van het gas af gaat heeft dit ook grote gevolgen voor de bewoners.  

Samenwerken

Als initiatief is het soms lastig om een stevige positie in te kunnen nemen en je stem hoorbaar te maken. Maar als je al die kleinere initiatieven optelt als een transformatieve beweging en beziet als een samenwerkend ecosysteem kunnen zij grote waarde en impact toevoegen aan de stad. Hoe ga je voorbij aan de tegenstelling van bottom-up en top-down en werk je richting een ecosysteem of infrastructuur waarin allerlei partijen een rol hebben? Institutioneel, groot en klein, informeel en formeel? Het kleine groot maken, maar ook juist het grote weer klein. Waarbij niet de politieke of economische wind dominant is maar de meerwaarde voor de stad en haar bewoners voorop staat. 

Ateliermeester

Robbert de Vrieze (coöperatie Delfshaven) is maatschappelijk ontwerper en architect. Hij werkt op het snijvlak van ontwerp, politiek en economie en heeft een fascinatie voor transformatie en zelforganisatie. Via verschillende organisaties en netwerken (Delfshaven Coöperatie, IABR, Commons Collectief, Veerkrachtig BOTU2028, Delfshaven Energie Cooperatie, Energie van Rotterdam) werkt hij aan thema’s als burgerkracht, gebiedsontwikkeling, energie, democratie en de gemeenschapseconomie. In 2018 won hij met Stadslab Luchtkwaliteit de Job Dura prijs en in dat zelfde jaar de Van der Leeuwprijs voor zijn 10-jarig oeuvre als stadmaker. 

Tafels

Schuif aan bij een van de werktafels, geleid door verschillende initiatieven en partijen. 

Onder leiding van de genoemde tafelvoorzitters ga je aan de slag met de vragen: Hoe organiseren jullie je eigen invloed? Hoe kun je je invloed vergroten door de verbinding met anderen op te zoeken? En hoe worden institutionele partijen ontvankelijk voor deze invloed en onderdeel van de infrastructuur? 

Voorafgaand geeft Jiska Engelbert (Erasmus Universiteit) een korte inleiding.

1. Skateurbanism RTM

Tafelvoorzitter: Mike van Staten & Guido Schuurman Atelier OUI

In navolging van het in juni georganiseerde Skate Symposium, onderzoeken we aan tafel hoe ‘Skateurbanism’ in Rotterdam toepasbaar is met het Nelson Mandelapark als concrete casus.

2. Nachtleven

Tafelvoorzitter: Thys Boer (N8W8)

Tafel over de organisatorische infrastructuur van een lokaal bottom-up initiatief: Hoe ontwikkel je van protestgroep naar stichting die het gelukt is om een onafhankelijke Nachtraad in te stellen

3. Delfshaven Coöperatie

Tafelvoorzitter: Patrick Boel (coöperatie Delfshaven)

Als wijkcoöperatie heeft Delfshaven Coöperatie best wat invloed gehad de afgelopen 8 jaar. Een heel ecosysteem aan lokale coöperatieve initiatieven die zich verenigd hebben in de Welzijnscoalitie. Maar er lijkt ook een glazen plafond te zijn. Hoe breek je daar doorheen in tijden van transitie en meer behoefte aan impact en menselijke maat in zorg en welzijn? Hoe vergroten we de invloed  van bewoners bij de zeggenschap en eigenaarschap bij aanbesteding van welzijn? Welke langetermijnstrategie moeten we nu in gang zetten zodat de aanbesteding in 2028 voor de wijk gewonnen kan worden?

4. Transition-Scapes – Huis van de Toekomst

Tafelvoorzitter: Linda Vlassenrood

Vanuit het project Transition-Scapes wordt de volgende vraag aan de orde gesteld: Hoe kunnen radicaal omdenken en verbeeldingskracht worden ingezet om betrokkenen bij de energietransitie dichter bij elkaar te brengen? Wat is de functie van radicale initiatieven in veranderprocessen?  Aan tafel brengen we de casus Huis van de Toekomst in, via Bart Groenewegen.

5. Rotterdams WeerWoord

Tafelvoorzitter: Tim de Waele  

Rotterdams Weerwoord is een initiatief van gemeente Rotterdam met als doel de stad voor te bereiden op klimaatverandering. Met beleidsmakers, architecten, projectontwikkelaars maar ook bewoners en bewonersinitiatieven. Wat is de rol van de gemeente hierin? En hoe verbinden zij zich met lokale initiatieven?

6. Wijkraden

Tafelvoorzitter: Carla Chappell Eggink

Vorig jaar waren enkele wijkraden en wijkraadsleden met een tafel aanwezig op het Stadmakerscongres. Waar staan ze nu? Hoe verhouden de verschillende wijkakkoorden die eerder dit jaar werden gemaakt zich tot elkaar? Wat zeggen die wijkakkoorden over het mandaat dat de wijkraden hebben? En niet onbelangrijk: wat kunnen de wijkraden leren van elkaar?

7. EMI op Zuid

Tafelvoorzitter: Elma Oosthoek (EMI op Zuid)

Samenwerken aan de buitenruimte in tijden van transitie?! Het onderzoek ‘Coole Pleinen” is een voorbeeld van de manier waarop EMI handen en voeten geeft aan de samenwerking tussen het onderwijs, bewoners en stadsprofessionals.

Vanuit diverse perspectieven gaan we aan tafel in gesprek over de zorgen en de kansen voor het Polderplein in Hillesluis.

8. Mobiliteitstransitie in IJsselmonde

Tafelvoorzitter: Corne Strootman, Gijs de Haan, Vincent Peters (Kollektief 

De mobiliteitstransitie zal een grote impact hebben op de wijk Groot- IJsselmonde, maar heeft ook de potentie om de ruimtelijke- en leefkwaliteit van de wijk te verbeteren.  Tijdens de schetssessie richten we ons op de sociale en ruimtelijke kant van de mobiliteitstransitie. Na een korte introductie doen we een ontwerpoefening aan de hand van personas van inwoners uit de wijk (ouderen en immigranten). We verkennen hoe de wijk eruit ziet als de mobiliteitstransitie volledig wordt ingezet om de mobiliteitservaring van een persona zo prettig en optimaal mogelijk te maken. 

9. Help bewoners het zelf te doen

Tafelvoorzitter: Richard de Brabander en Recht op de Stad 

Bewoners kunnen veel, maar met structurele onafhankelijke professionele ondersteuning nog veel meer. Technische ondersteuning om op gelijkwaardig niveau met de instellingen te kunnen overleggen en sociale ondersteuning om te zorgen voor voldoende draagvlak onder bewoners.  Aan tafel onderzoeken we hoe je deze ondersteuning kan inrichten; oftewel hoe je die infrastructuur tussen bewoner en overheid/instituten versterkt op een manier waarop burgers goed in staat worden gesteld om ook daadwerkelijk inspraak te hebben. 

10. Energie van Rotterdam

Tafelvoorzitter: Jelte Boeijenga

Tijdens deze tafel wordt er gesproken over lokaal eigendom in de energietransitie. Hoe vind je als burgers je positie in het huidige speelveld van markt en overheid? Wat zijn de vervolgstappen van Energie van Rotterdam