Het programma voor het Stadmakerscongres stel je zelf samen. Download de app en markeer je favorieten!

Hoe krijgen we de transitie(s) op gang?

Foto: Fred Ernst

Aan tafel met experts buiten de ontwerpsector: bankiers, economen en wetenschappers. Hoe krijgen we de transitie(s) samen op gang?

De komende tijd gaat er veel veranderen op het gebied van klimaat, energie, mobiliteit en technologisering. Al deze transities hebben een sterk ruimtelijk aspect. Tegelijkertijd zijn deze stedelijke uitdagingen zo complex geworden dat ze de invloedssfeer van de ontwerpwereld ver overstijgen. De huidige modellen en systemen achter deze ruimtelijke vraagstukken werken niet altijd meer. Om de stad ook in de toekomst goed vorm te kunnen geven, moeten we samen de bestaande financieringsmodellen, samenwerkingspatronen, en grenzen tussen publiek en privaat openbreken.

In deze werksessie verzamelen we een zo’n breed mogelijk veld aan deelnemers rondom een aantal actuele thema’s. Van traditionele stadmakers tot bankiers, juristen, economen en wetenschappers. Met als doel het gesprek te starten vanuit onze gemeenschappelijke deler: de leefomgeving. Hoe kunnen we elkaars grenzen net iets oprekken, net iets slimmer of flexibeler zijn en van elkaar leren? De centrale vraag die we willen beantwoorden tijdens deze sessie: ‘Hoe krijgen we de transitie(s) op gang?’

Over ateliermeester Rinske Brand

Rinske Brand richtte in 2016 BRAND The Urban Agency op voor het gezonder, innovatiever en inclusiever maken van steden. Haar credo: morgen beginnen, niet bang zijn te falen en van elkaar durven leren. De stad maken we namelijk samen.

Brand is opgeleid aan de Erasmus Universiteit Kunst- en Cultuurwetenschappen gecombineerd met diverse marketingopleidingen. In 2007 richtte ze haar eerste bedrijf op.

Werktafels

In deze sessie kun je aanschuiven bij een van de vijf tafels die allen ingaan op de vraag: Hoe krijgen we de transitie(s) op gang? Ga aan de slag met onderstaande thema’s onder leiding van de genoemde tafelvoorzitters.