Het energielandschap van de grote technologische opgave

Beeld: Theo Baart

Samen met het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol organiseerden we op 2 december 2020 een expertmeeting over ‘Het energielandschap van de grote technologische opgave’: een eigenzinnig interactief webinar van Jacco Saaman (Business Development & Innovation Director SPIE NL).

Zowel boven- als ondergronds vormt zich een ongekend energielandschap. Er wacht een technische, ruimtelijke opgave die samen op zou moeten lopen met de architectonische en landschappelijke ontwerpopgave. De woningbouwopgave, het toenemende dataverkeer, de toename van elektrische mobiliteit en stadslogistiek, zetten de energielevering onder druk. Nieuwe manieren van energie opwekken sluiten niet aan op de reeds bestaande technologieën onder de grond en in gebouwen. De gevolgen voor het landschap van windturbines en zonnepanelen zijn discutabel, niet alleen vanwege de verschijningsvorm maar ook vanwege de energieopbrengst.

De opgave is zo groot dat niemand het overzicht lijkt te hebben, of slechts per deelgebied – er is een missing link. Wat zijn de concrete opgaves in de genoemde velden? Wie zijn de spelers? Wat is de sectorale opgave, op weg naar een integrale benadering?

Lees hier het verslag over deze geanimeerde online expertmeeting om een een dieper begrip omtrent deze thema’s te verkrijgen én te visualiseren.

Bekijk de sessie hieronder terug: