#SMC20 is t/m 4 februari 2021 online te volgen. Bekijk het programma en registreer je direct.

Expeditiepark Binnenstad

Beeld: Stadsarchief Rotterdam

Aan de vooravond van de verdere verdichting van de binnenstad is de potentie van de expeditiehoven, als verborgen schat aan noodzakelijke en schaarser wordende openbare ruimte, een actueel vraagstuk. In deze sessie gaan verschillende experts met elkaar in gesprek over de toekomstwaarde van deze openbare ruimtes, verborgen in het hart van de stad. Meld je aan voor deze online denk- en werksessie via de knop onderaan de pagina!

In deze sessie wordt verkend op welke wijze deze momenteel vaak onderbenutte openbare ruimte van 25 voetbalvelden groot ingezet kan worden om de diversiteit van publieke ruimtetypen in de binnenstad te vergroten. Door het circuit te beschouwen als een aaneengesloten openbaar park met de groene hoven als verbonden/verbindende schakels ontstaan nieuwe gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Expeditiehoven vormen de verborgen en stille achterzijde van de Rotterdamse binnenstad. Deze openbare buitenruimtes zijn onderdeel van een stedenbouwkundig circuit van toeleveringswegen en overslagruimtes dat na de oorlog werd ontwikkeld. De gehele begane grond van het stadscentrum voor bedrijvigheid en commercie leeggeruimd en het wonen verdween naar de verdieping. De expeditiehoven veranderen momenteel langzaam van functie – in grootschalige ontwikkelingen worden de hoven volgebouwd en ontstaan nieuwe publieke interieurs. Kleinschalige veranderingen leiden tot dubbelgebruik als in dynamische en kleinschalig woon- en werkmilieus.

Op initiatief van Like Bijlsma (SUBoffice), Hedwig van der Linden en Pieter Kuster (OMI) gaan verschillende experts met elkaar in gesprek over de toekomstwaarde van deze openbare ruimtes, verborgen in het hart van de stad. Onder leiding van moderator Leon van Geest wordt gezocht naar een antwoord op de centrale vraagstelling van deze sessie: Kan een expeditiepark ontstaan om de publieke buitenruimte in de binnenstad te diversifiëren? Welke kwaliteiten zijn gewenst, op welke plek? Welke partijen kunnen dit mogelijk maken?

Like Bijlsma en Hedwig van der Linden deden onderzoek naar het Rotterdamse expeditiehof in de publicatie ‘Machinekamers: typologie van het expeditiehof’. Ze beschrijven het hof als een specifiek type tussenruimte in de stad, met een eigen typologie, architectonische kwaliteit en gebruik. Nu het expeditie-circuit langzaamaan in onbruik raakt en gezien de grote opgaven als klimaatadaptatie en de vraag naar woon- en werkmilieus, is er momentum om de kansen voor herontwikkeling van deze ruimtes te benutten.

Deelnemen
Doe mee aan deze denk- en werksessie en meld je aan via de knop onderaan de pagina.

Zodra de omstandigheden het toelaten, is ook een tour langs de expeditiehoven te volgen.