De Keile Lunchgesprekken #1

Beeld: Keilewerf, Archief

Het KeileCollectief organiseert een serie van drie lunchgesprekken over de toekomst van de compacte stad in M4H. De eerste wordt afgetrapt met Folkert van Hagen (GROUP A), Sven Schouten (student academie RAvB / GROUP A) en Monica Adams (studio ADAMS). Onder leiding van architectuurhistoricus Catja Edens bespreken zij via een livestream hoe de geschiedenis een eye-opener kan zijn voor de toekomst. Bekijk de livestream terug op deze pagina!

Deze lunchgesprekken gebeuren aan de hand van de tentoonstelling Past Futures of M4H die nu in het Keilepand te zien is. Daarin een intrigerende terugblik op 100 jaar M4H waarin diverse foto’s en filmfragmenten de transformatie van de Rotterdamse Merwe-Vierhavens laten zien. Telkens hebben de havens zich aan nieuwe omstandigheden aangepast en zijn ze met inzet van innovatie en experiment getransformeerd.

Voor de toekomst zal het gegeven van de compacte stad steeds belangrijker worden. Op welke manier kan M4H ruimte bieden aan nieuwe woonvormen, openbare ruimte, werkgebouwen, sociale netwerken en meer? En hoe kunnen deze functies elkaar versterken in het stedelijk landschap van de toekomst?

Terugkijken
Bekijk hieronder De Keile Lunchgesprekken #1 livestream terug.

Over de Keile Lunchgesprekken
De lunchlezingen zijn informele gesprekken met verschillende deskundigen in en om M4H. Het tweede en derde gesprek vindt plaats op 1 en 8 december zelfde tijd. Informatie over de sprekers op deze dagen volgt.