CONCRETE BLOSSOM OVER DE INCLUSIEVE STAD

Hoe ziet het leven in een inclusieve stad eruit? Kunnen de harde en zachte infrastructuren van Rotterdam ingericht worden om de ambities, talenten en dromen van haar bewoners beter te benutten? Is dit een utopisch idee of zijn er manieren waarop we de stad kunnen hacken? Concrete Blossom gelooft in dat laatste.

Op uitnodiging van AIR onderzoekt Concrete Blossom hoe creatieve ondernemers en jonge vernieuwers als stadmakers vanuit de grassroots de stad kunnen transformeren. Samen met partner Metro54 programmeert Concrete Blossom een serie kritische evenementen en online content waarbij we deze onderwerpen centraal staan.

In de ochtend van het Stadmakerscongres organiseert Conrete Blossoms vier tours en workshops op locatie in het centrum van de stad en in West:

1. Hoe transformatief onderwijs kansenongelijkheid verkleint: Lentiz College,
2. Emancipate your creativity: met Braenworks het WTC in
3. Inclusieve gentrificatie in de praktijk: een bezoek aan Studio Narrative
4. Decolonising public space: een tour door historisch Delfshaven

In de middag programmeert Concrete Blossom drie lezing- en debatprogramma’s in de grote zaal van de Schouwburg. Hierin gaan zij in op de vraag hoe een inclusief Rotterdam eruitziet en welke stappen zij, vanuit de creatieve sector, zelf kunnen nemen om verandering tot stand te brengen:

1. Rewriting the institution:
Voorbij de diversiteitshype. In dit cluster gaat Concrete Blossom in op het herdefiniëren van Rotterdamse instituten – onderwijs, mentale gezondheidszorg, kunst en cultuur, en de arbeidsmarkt – in relatie tot de fysieke omgeving. Welke rol kunnen verschillende instituten spelen bij de zoektocht naar een inclusieve samenleving? Concrete Blossom: “Publieke ruimtes zoals scholen, ziekenhuizen en musea zijn bij uitstek plekken waar in- en uitsluitingsmechanismen gereproduceerd worden. We gaan in gesprek met vier (young) professionals die elk vernieuwers zijn in hun respectievelijke domeinen. Hoe gaan zij om met de wetmatigheden binnen de institutionele werelden waarin zij zich bevinden? Welke weerstand komen ze tegen in het bevragen van het instituut?”

2. Blueprint:
Who’s urban appropriation is this (METRO 54) Dit programma borduurt voort op de tentoonstelling Blueprint: ‘Who’s urban appropriation is this?’, waarin de complexe relatie tussen straatcultuur en architectuur verkend werd.

3. Concrete Blossom Wrap-up:
Evaluatie en What’s Next? Het Concrete Blossom programma wordt afgesloten met een panelgesprek waarin perspectieven op ‘de inclusieve stad’ in relatie tot de Rotterdam Resilience Strategie worden besproken. Door de openheid van de digitale wereld en de democratisering van kennis en informatie kunnen burgers meer betrokken raken bij hun directe omgeving. Hoe dragen digitale tools bij aan het vermogen van de grassroots- en creatieve ondernemers om de veerkrachtigheid van de stad versterken?